Vip wachtlijst

Vip wachtlijst

Spelregels Vip wachtlijst

Zijn er geen appartementen beschikbaar?

Of zijn er geen appartementen beschikbaar in de gewenste formaatgrootte?

Dan kunt u zich inschrijven op de VIP-wachtlijstlijst.

Voor de VIP-lijst zijn er een aantal zogenaamde spelregels, de ‘Algemene voorwaarden inschrijving VIP-lijst Seniorencomplex Roelof Eleveld’ van toepassing. Wij streven naar maximale transparantie. In dit document leggen wij uit hoe de VIP-lijst werkt en wat deze spelregels zijn. Mocht iets niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Als u bent ingeschreven op de VIP-lijst wordt u benaderd als er – in de door u gewenste formaatgroep – een appartement beschikbaar komt. Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen en wordt u uitgenodigd voor een jaarlijks VIP Roelof Eleveld event.

 

Onderdelen

Voor de inschrijving op de VIP wachtlijst zijn de volgende onderdelen van belang:

– Vestiging Eleveld: Uw inschrijving geldt voor de woongroep Roelof Eleveld waarvoor u zich heeft ingeschreven.

– Datum inschrijving: De datum van inschrijving is leidend voor de volgorde waarin de appartementen worden toegewezen.

 

Inschrijving vindt plaats op basis van één

Hoe werkt het proces bij een vrijgekomen appartement?

Als er een appartement vrijkomt, wordt de groep potentiële bewoners in volgorde van inschrijving voor de betreffende formaatgrootte benaderd via een e-mail.

De grootte van de groep die benaderd wordt, kan per formaatgrootte verschillen. Soms sturen we een e-mail naar de gehele groep. Reageren kan binnen 5 werkdagen. Bij geen reactie binnen deze 5 werkdagen gaan we ervan uit dat er geen interesse is.

 

Stel u heeft interesse in een vrijgekomen appartement?

Dit kunt u aangeven via de e-mail formulier. Vervolgens plannen wij op korte termijn een bezichtiging met u in. Ook kunnen er mogelijk bezichtigingen worden ingepland met andere geïnteresseerden. Na afloop van de bezichtiging heeft u een bedenktijd van maximaal 5 dagen. 

 

De geïnteresseerde die – op basis inschreven VIP wachtlijst van volgorde van inschrijving – het hoogst op de VIP wachtlijst staat krijgt het appartement uiteindelijk toegewezen.

 

Stel u heeft geen interesse?

Dit kunt u kenbaar maken via een e-mail bericht.

U mag zo vaak afwijzen als u wilt waarbij uw positie op de VIP-lijst gelijk blijft.

Wat nu als de groep bovenaan de lijst geen interesse heeft?

Dan benaderen we de groep daaronder, net zolang totdat er iemand interesse heeft.

Als er niemand binnen de betreffende formaatgroep interesse heeft, dan worden de mensen op de VIP-lijst met de volgende kleinere formaatgroep benaderd op basis van hetzelfde proces.

 

Hoe kunt u zich inschrijven?

U kunt zich inschrijven door bijgaand inschrijfformulier in te vullen. 

De inschrijving is pas van kracht als u heeft betaald.

 

Kosten inschrijving

Kosten inschrijving per persoon.

Inschrijfgeld (éénmalig):

€ 50,- bij een locatie die reeds vol is

 

Jaarlijkse bijdrage:

€ 25,- bij een locatie die reeds vol is

In het jaar van inschrijving wordt er geen jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht en betaalt u alleen het éénmalige inschrijfgeld.

Elk volgend kalenderjaar wordt steeds in het eerste kwartaal de jaarlijkse bijdrage geïncasseerd.

Niet tijdig betalen van de jaarlijkse bijdrage blokkeert de inschrijving. U wordt dan niet  benaderd c.q. appartementen worden dan niet aan u toegewezen.

Hoe kunt u zich uitschrijven?

U kunt uw inschrijving schriftelijk beëindigen door ons een e-mail te sturen of per reguliere post een brief met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en de vermelding dat u uw inschrijving wenst te beëindigen. Uw uitschrijving dient uiterlijk vóór 1 december bij ons binnen te zijn om de jaarlijkse bijdrage van het opvolgende jaar niet te hoeven betalen.

 

U kunt uw uitschrijving sturen naar het volgende correspondentieadres:

Roelof Eleveld

T.a.v. Afdeling Sales

Eleveld 3

9456 TC Eleveld

Of per e-mail naar: info@woongroeproelofeleveld.nl

Nota bene

Wanneer een appartement precies beschikbaar komt is helaas van tevoren niet aan te geven.

Er zijn talloze redenen waardoor een appartement beschikbaar komt. Wij hopen hierin op uw begrip.

Wij doen geen exacte mededelingen over de plaats van iemand op de wachtlijst, omdat deze afhangt van verschillende factoren. Wel kunnen wij indicatief de positie aangeven. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand e-mailadres.

Twijfelt u of het door u opgegeven e-mailadres, telefoonnummer of adres nog juist is? Neemt u dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Gegeven informatie in een woningvoorstel of via andere communicatiemiddelen, kan in de loop der tijd veranderen. Zoals bijvoorbeeld huurtarieven, servicekosten en overige genoemde tarieven. Op het moment van huuringang gelden de voorschriften en tarieven zoals die op dat moment gelden voor de betreffende locatie. 

Inschrijfformulier

ZELFSTANDIG WONEN EN NIET ALLEEN